Bestuur

voorzitter: dhr. E. Monsma,Dokkum
secretaris: dhr. J.Bloem, Broeksterwald
penningmeester. mw. J.Bloem, Broeksterwald
lid: dhr. F.Haisma, Burgum
lid: mw. E. Abbas, Anjum

Stichting Stipe oan East-Europa, is een stichting met uitsluitend vrijwilligers. De bestuursleden en de vrijwilligers krijgen géén vergoeding voor de verleende diensten. Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

RSIN 818831054

1 het werk wat de instelling doet : dit is het verzorgen van hulptransporten naar Roemeniê
2 geldwerving: de geldelijke middelen die wij toegereikt krijgen komen hoofdzakelijk van giften van particulieren, collectes van diverse kerkgenootschappen.
3 beheer vh vermogen . via de RABObank onder banknr.( zie bij contacten)
4 de besteding vh vermogen:  dit wordt besteed aan deeltransporten en aan goederen die gekocht worden om in Roemenië uit te delen.

.
.

Financieel Jaaroverzicht 2017:

Inkomsten: Uitgaven:
Startkapitaal € 2476,59 Transportkosten € 6665,70
Giften € 1689,75 Bankkosten € 119,90
Acties € 2043,85 PR € 474,77
Collectes € 760,00 Vrijwilligers € 112,55
Subsidies  € 1500,00 € 2092.06